بزغاله

Saturday, June 18, 2005

انتخابات نامه!

اين سياسي نيست
پس چيه؟
ما بزغاله‌ها نيز برای‌خود انتخابات داريم‌ که نامزدهای ‌آن‌ عبارتند‌ از:
بزک: طرف‌دار حزب‌علف‌خواران‌درست‌ يا درشت (حزب سبزها)
بزباش: طرف‌دار حزب آبگوشت‌بزباش ‌يا بزغاله های ‌خوردنی
بزی: طرف‌دار حزب‌ بچه‌ها (شورشیان جان برکف)
بزغاله: طرف‌دار حزب‌ وبلاگ‌دارن: آينده‌ای ‌با افق ‌روشن ‌برای وبلاگ‌ها
و ‌آدم‌های ‌انتخابات ما:
الف- چوپان، که می‌گويد: با انتخاب من‌ بز‌ها را بيش‌تر به چرا خواهم برد.
ب- دامدار، که می‌گويد: پول شیر را بر سر آخورهای شما خواهم آورد یا به عبارت دیگر: داشتن علف غنی شده حق هر طویله است .
ج- قصاب، که می‌گويد: یک سطل علف تازه به ازای هر بره تودلی و بزغاله یا به عبارت دیگر: بره تودلی و بزغاله‌ی بيش‌تر، زندگی بهتر.
حالا شمابه چه کسی رای می‌دهيد؟

Friday, September 03, 2004

نسب نامه و سوال نامه

نسب نامه
من بزغاله پسرعمه ي دخترخاله ي نبيره ي بزبزنمکي که اوهم پسردايي بزبزقندي است؛ هستم.

سوال نامه
بعضی ها به دربسته ميخورن وبعضی ها به ديوارپشت در

اين راگفتم تا بهتان بگويم که من هميشه دردسته ي دوم جای مي گيرم .
ازبد شانسی امروزنيزدردسته ی دوم بودم ووقتی رفته بودم چرا (يعنی علف بخورم نه اين که سوال کنم)، يک آقا گرگه به من حمله کرد. البته من باخوش شانسی ومهارت ازروش پريدم...
اما چشم‌تون روز بد نبينه. افتادم ته دره

راستی يه سوال: شما جز کدام دسته هستيد؟